Somos O KM19

Benjamín García coñece o pasado de O Km 19. Este caserón galego foi construído polos seus antepasados ao pé do Camiño en pleno cambio de século: do XIX ao XX.
Hai case unha década quixo recuperar o espírito hospitalario da casa e dos seus avós Consuelo Castro e Manuel Martínez. Coa axuda do seu amigo, o interiorista Jorge Mirás, respaldado pola súa nai Concha Martínez, emprendeu o seu propio roteiro para poñer en marcha un café acolledor, ancorado na historia, nas historias de todos os que por aquí pasaron, pero tamén empoleirado nos teitos altos dunha construción que aposta pola vía cosmopolita, multilingüe e diversa que atravesa o corazón de Galicia.
A piques de cumprir, o 1 de xullo de 2021, cinco anos de vida, e reinventándose cada día, O Km19 mantén abertas de par en par as súas portas entre 12 do mediodía e 3 da madrugada, consolidado xa como espazo para a conversa, a ledicia e a paréntese feliz na ruta.

Benjamín García conoce el pasado de O Km 19. Esta casona gallega fue construída por sus antepasados al pie del Camino en pleno cambio de siglo: del XIX al XX.
Hace casi una década quiso recuperar el espíritu hospitalario de la casa y de sus abuelos Consuelo Castro y Manuel Martínez. Con la ayuda de su amigo, el interiorista Jorge Mirás, respaldado por su madre Concha Martínez emprendió su propia ruta para poner en marcha un café acogedor, anclado en la historia, en las historias de todos los que por aquí pasaron, pero también encaramado a los techos altos de una construcción que apuesta por la vía cosmopolita, multilingüe y diversa que atraviesa el corazón de Galicia.
A punto de cumplir, el 1 de julio de 2021, cinco años de vida, y reinventándose cada día, O Km19 mantiene abiertas de par en par sus puertas entre 12 del mediodía y 3 de la madrugada, consolidado ya como espacio para la conversación, la alegría y el paréntesis feliz en la ruta.

Benjamín García knows the past of «O Km 19». This Galician house was built by his ancestors close to the Camino with the turn of the century: from the 19th to the 20th.
Almost a decade ago, he wanted to retrieve the hospitable spirit of the house and his grandparents Consuelo Castro and Manuel Martínez. With the help of his friend, the interior designer Jorge Mirás, supported by his mother Concha Martínez, he embarked on his own itinerary to launch a cozy coffee, anchored in history, in the stories of all who passed through here, but also perched on the high ceilings of a building that is committed to the cosmopolitan, multilingual and diverse road that runs through the heart of Galicia.
On the verge of fulfilling, on the first of July of 2021, five years of life, and reinventing itself every day, «O Km19» keeps its doors opened wide between 12pm to 3 am, already consolidated as a space for conversation, joy and happy parenthesis on the way.